สื่อที่น่าสนใจ

รายการวีดีโอ
  1. Healthy Lab EP1 : ทัวร์ห้องแล็บ N Health

  2. เฮียเผยคลิปอาม่าเหยื่อคอลเซ็นเตอร์สรุปสูญ 1.3 ล้าน | เที่ยงทันข่าว | 17 มิ.ย.67

  3. ปั่นจักรยานเที่ยวตลาดน้อย #เกษียณสำราญ

  4. บะหมี่ลิ้นชักตำนาน 80 ปี แห่งตลาดร่มหุบ #เกษียณสำราญ

  5. เต้าหู้โบราณ 100 ปี แห่งนครปฐม | ร้านเก่าเล่าใหม่

  6. 89-year-old Japanese man creates free apps to ease lives of fellow seniors | AFP

  7. เอไอช่วยคุณปู่วัย 89 ปี สู่นักพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงวัย เพราะไม่เข้าใจสิ่งที่คนแก่ต้องการ คนแก่อย่างเราเลยต้องทำเอง

  8. "สถานการณ์การรับมือผู้สูงอายุ" | แพทย์หญิง วัจนา ลีละพัฒนะ

  9. ยายพาชม "สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ"

  10. อาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง