สื่อที่น่าสนใจ

รายการวีดีโอ
  1. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

  2. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

  3. สังคมผู้สูงวัย: นโยบายเพื่อแก้ปัญหา ทำอย่างไร! (EP.3)

  4. สังคมผู้สูงวัย: เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ทำได้! (EP.2)

  5. สังคมผู้สูงวัย วิกฤตหรือโอกาสของสังคมไทย? EP.1

  6. สูงวัยยุค 5G รู้เท่าทันเทคโนโลยี พ้นภัยมิจฉาชีพ | คุยกันวันใหม่

  7. นวัตกรรมเพื่อคนสูงวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุ | TNN Tech Reports Weekly I 2 มี.ค. 67

  8. "วีลแชร์แอนด์วอล์กเกอร์" เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ | ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง

  9. นำเสนอนวัตกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

  10. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุApplication : SMART HEALTHWangsaeng

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง