การติดตั้งแอปพลิเคชัน Gold By Dop -

การติดตั้งแอปพลิเคชัน Gold By Dop -
วันที่ 16 มิ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 76,379 ครั้ง

 

"โกลด์" แอปพลิเคชัน เพื่อคนไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ

สามารถดาวน์โหลด application “Gold by DOP” โดยการสแกน QR Code
 

"โกลด์" เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุ ส่งเสริมความเข้าใจในการดำรงชีวิตประจำวัน (Lifestyle) ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้สนใจ สามารถติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ กฎหมาย กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที
 

คุณสมบัติ (Features)
- ยื่นขอและติดตามสถานะการขอรับสิทธิ/สวัสดิการในปัจจุบันและที่เคยได้รับ
- อัปเดตข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ เช่น อาชีพและการจ้างงาน สุขภาพ การใช้ชีวิต (Lifestyle)
- สร้างความเข้าใจกฎหมายผ่านแผนภาพข้อมูล (Infographic)
- ติดตามสถิติที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุ เช่น อันดับโรคที่ควรระวัง
- โทรขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน